ブログ国際化事業部からのお知らせ

【Kính gửi người lao động và nhà kinh doanh】Về việc tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ベトナム語

Chúng tôi chi trả tiền phụ cấp và hỗ trợ cho những người lao động tại các công ty vừa và nhỏ đã không nhận được tiền lương (trợ cấp nghỉ việc) trong thời gian nghỉ việc (thời gian không có việc làm) do ảnh hưởng của dịch Virus Corona chủng mới.

【Tiền phụ cấp và hỗ trợ】

Chi trả đối với những ngày nghỉ việc, mỗi ngày nghỉ được chi trả 80% tiền lương trung bình một ngày làm việc trước khi bị nghỉ (※1).
(※1)Số tiền phụ cấp và hỗ trợ tối đa là 11,000 Yên Nhật.

【Đối tượng】

Áp dụng cho người thuộc những trường hợp ① và ②:
① Người lao động ở doanh nghiệp vừa và nhỏ bị nghỉ việc theo chỉ thị của chủ doanh nghiệp từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/9/2020.
② Những người không thể nhận tiền lương (trợ cấp nghỉ việc) trong thời gian nghỉ việc.
※Người làm thêm cũng thuộc đối tượng này.
※Người nước ngoài và thực tập sinh cũng thuộc đối tượng này.

【Cách đăng ký】

Gửi tài liệu cần thiết cho việc đăng ký qua đường bưu điện.
※Sau này có thể đăng ký qua internet.

【Thời gian đăng ký】

Từ thứ sáu ngày 10/ 7/ 2020

Thời hạn nộp đơn xin phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc
Thời gian đã bị nghỉ việc Ngày bắt đầu nhận hồ sơ Ngày hết hạn nộp hồ sơ (Là ngày chúng tôi nhận được hồ sơ trong trường hợp gửi bưu điện)
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 Ngày 10/7/2020 (Thứ sáu) Ngày 30/9/2020 (Thứ tư)
Tháng 7 năm 2020 Ngày 1/8/2020 (Thứ bảy) Ngày 31/10/2020 (Thứ bảy)
Tháng 8 năm 2020 Ngày 1/9/2020 (Thứ ba) Ngày 30/11/2020 (Thứ hai)
Tháng 9 năm 2020 Ngày 1/10/2020 (Thứ năm) Ngày 31/12/2020 (Thứ năm)

【Tài liệu cần thiết】

① Bản đăng ký(có thể tải bản đăng ký từ trang web của Bộ Y tế và Phúc lợi)
② Giấy tờ xác nhận điều kiện trợ cấp(Giấy tờ chứng minh đã bị nghỉ việc theo chỉ thị của chủ doanh nghiệp).
③ Giấy tờ chứng minh nhân thân(Giấy phép lái xe, My number card, Thẻ lưu trú,…)
④ Tài liệu xác nhận tài khoản ngân hàng để chuyển tiền(Thẻ rút tiền hoặc Sổ tài khoản ngân hàng,…)
⑤ Tài liệu hiển thị thông tin về tiền lương trước và trong khi nghỉ việc(bản kê khai lương, bản sao sổ đăng ký tiền lương,…)

Hãy xem trên trang web của Bộ Y tế và Phúc lợi để biết cụ thể về việc đăng ký.
Có phần Câu hỏi và trả lời, và có thể tải bản đăng ký.

Bộ Y tế và Phúc lợi, “tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới”
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html(Tiếng Nhật)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000648770.pdf(Tiếng Anh)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000649544.pdf(Tiếng Trung)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000649543.pdf(Tiếng Tây Ban Nha)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000648771.pdf(Tiếng Bồ Đào Nha)

Thủ tục nộp đơn bưu chính
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655251.pdf

Bản mẫu
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655252.pdf

【Liên lạc】

Trung tâm tư vấn tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.
Số điện thoại:0120-221-276(Thứ hai~thứ sáu: 8:30 giờ~20 giờ, Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ: 8:30~17:15)

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200903)