ブログ国際化事業部からのお知らせ

【Kính gửi người lao động và nhà kinh doanh】Về việc tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ベトナム語

Chúng tôi chi trả tiền phụ cấp và hỗ trợ cho những người lao động tại các công ty vừa và nhỏ đã không nhận được tiền lương (trợ cấp nghỉ việc) trong thời gian nghỉ việc (thời gian không có việc làm) do ảnh hưởng của dịch Virus Corona chủng mới.

【Tiền phụ cấp và hỗ trợ】

Chi trả đối với những ngày nghỉ việc, mỗi ngày nghỉ được chi trả 80% tiền lương trung bình một ngày làm việc trước khi bị nghỉ (※1).
(※1)Số tiền phụ cấp và hỗ trợ tối đa là 11,000 Yên Nhật.

【Đối tượng】

Áp dụng cho người thuộc những trường hợp ① và ②:
① Người lao động ở doanh nghiệp vừa và nhỏ bị nghỉ việc theo chỉ thị của chủ doanh nghiệp từ ngày 1/4/2020 đến ngày 28/2/2021.
② Những người không thể nhận tiền lương (trợ cấp nghỉ việc) trong thời gian nghỉ việc.
※Người làm thêm cũng thuộc đối tượng này.
※Người nước ngoài và thực tập sinh cũng thuộc đối tượng này.

【Cách đăng ký】

Đăng ký bằng một trong hai cách sau:
①Đăng ký bằng đường bưu điện
②Đăng ký qua mạng trực tuyến
※Từ ngày 9/10, có thể đăng ký qua mạng trực tuyến.
※Trong trường hợp đăng ký qua mạng trực tuyến, cần phải “đăng ký trang cá nhân” tại trang chủ của Bộ Lao động và Phúc lợi.
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

【Thời gian đăng ký】

Thời hạn nộp đơn xin phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc
Thời gian đã bị nghỉ việc Ngày bắt đầu đăng ký Ngày hết hạn nộp hồ sơ (Là ngày chúng tôi nhận được hồ sơ trong trường hợp gửi bưu điện)
Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020 Từ ngày đầu tiên của tháng liền sau thời gian đã bị nghỉ việc

(Ví dụ: Nếu bạn đã bị nghỉ việc vào tháng 9, bạn có thể đăng ký từ ngày 1 tháng 10. Bạn không thể nộp đơn trong tháng 9.)

Ngày 31/12/2020 (Thứ năm)
Tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 Ngày 31/3/2021 (Thứ tư)
Tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 Ngày 31 tháng 5 năm 2021 (Thứ hai)

【Tài liệu cần thiết】

① Bản đăng ký(có thể tải bản đăng ký từ trang web của Bộ Lao Động và Phúc lợi)
② Giấy tờ xác nhận điều kiện trợ cấp(Giấy tờ chứng minh đã bị nghỉ việc theo chỉ thị của chủ doanh nghiệp).
③ Giấy tờ chứng minh nhân thân(Giấy phép lái xe, My number card, Thẻ lưu trú,…)
④ Tài liệu xác nhận tài khoản ngân hàng để chuyển tiền(Thẻ rút tiền hoặc Sổ tài khoản ngân hàng,…)
⑤ Tài liệu hiển thị thông tin về tiền lương trước và trong khi nghỉ việc(bản kê khai lương, bản sao sổ đăng ký tiền lương,…)

Hãy xem trên trang web của Bộ Lao Động và Phúc lợi để biết cụ thể về việc đăng ký.
Có phần Câu hỏi và trả lời, và có thể tải bản đăng ký.
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html(Tiếng Nhật)

Thủ tục nộp đơn bưu chính
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655251.pdf

Bản mẫu
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655252.pdf

【Liên lạc】

Trung tâm tư vấn tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.
Số điện thoại:0120-221-276(Thứ hai~thứ sáu: 8:30 giờ~20 giờ, Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ: 8:30~17:15)

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20201218)