Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2020年6月3日 Trung tâm đa văn hóa Sendai đang mở cửa từ ngày 1 thang 6 (Thứ Hai) (6月1日(月)から仙台多文化共生センターは開いています)
2020年6月3日 Về hỗ trợ đi học(就学援助)
2020年5月26日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語
2020年5月26日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Về tiền trợ cấp để duy trì hoạt động (tiền trợ cấp của chính phủ)」(持続化給付金)ベトナム語
2020年5月22日 Dành cho những người có tư cách lưu trú ngắn hơn 3 tháng (90 ngày)(在留資格が3か月以下の人へ)
2020年5月21日 Từ ngày 1/6, các trường học của Thành phố Sendai sẽ mở cửa trở lại.(6月1日から仙台市立学校がはじまります)ベトナム語
2020年5月15日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」(仙台市地域産業支援金)ベトナム語
2020年5月8日 LỜI KÊU GỌI CHUNG của KHU VỰC TOHOKU – NIIGATA về PHÒNG CHỐNG BÙNG PHÁT LÂY NHIỄM VIRUT CORONA CHỦNG MỚI(東北・新潟共同メッセージ)ベトナム語
2020年4月25日 Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt(特別定額給付金)(ベトナム語)
2020年4月25日 Đối với những người kinh doanh (Trong thời gian nghỉ kinh doanh, hãy chú ý tai nạn hỏa hoạn tại nơi kinh doanh) (ベトナム語)