Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2020年8月7日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語
2020年7月22日 【Kính gửi người lao động và nhà kinh doanh】Về việc tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ベトナム語
2020年7月16日 Về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân(ひとり親世帯臨時特別給付金)ベトナム語
2020年7月2日 Chúng tôi sẽ cung cấp lương thực cho Du học sinh người nước ngoài, người nước ngoài đang gặp khó khăn trong cuộc sống.(フードバンクSendai) ※Việc tiếp nhận đã kết thúc
2020年6月11日 【Dành cho sinh viên】Hỗ trợ học tập, giáo dục đại học-cao đẳng(高等教育修学支援)ベトナム語
2020年6月10日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Trợ cấp điều chỉnh việc làm(雇用調整助成金)ベトナム語
2020年6月3日 Trung tâm đa văn hóa Sendai đang mở cửa từ ngày 1 thang 6 (Thứ Hai) (6月1日(月)から仙台多文化共生センターは開いています)
2020年6月3日 Về hỗ trợ đi học(就学援助)ベトナム語
2020年5月26日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Về tiền trợ cấp để duy trì hoạt động (tiền trợ cấp của chính phủ)」(持続化給付金)ベトナム語
2020年5月22日 Dành cho những người có tư cách lưu trú ngắn hơn 3 tháng (90 ngày)(在留資格が3か月以下の人へ)ベトナム語