Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2021年1月15日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語
2020年12月24日 Bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới: Quầy tư vấn trong kì nghỉ Tết dương lịch (新型コロナウイルス感染症:年末年始の相談窓口)
2020年12月18日 TỈNH MIYAGI・TP.SENDAI・HỘI BÁC SĨ TỈNH MIYAGI・HỘI BÁC SĨ TP. SENDAI(宮城県・仙台市・宮城県医師会・仙台市医師会 宮城県新型コロナ危機宣言)
2020年12月11日 【Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới】“5 Bối cảnh” làm tăng nguy cơ Lây nhiễm (感染リスクが高まる「5つの場面」)【Tiếng việt ベトナム語】
2020年12月4日 Gửi những người có tư cách lưu trú không thể làm việc tại Nhật Bản(日本で 就労することができない 在留資格を もっている人へ)
2020年11月2日 【Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス情報)】Hãy cẩn thận trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm (về các sự kiện và tiệc ăn uống)感染症予防に気をつけてください(イベントや食事会について)
2020年10月27日 Tại một trường chuyên môn đã có rất nhiều người bị nhiễm Virus corona chủng mới (ngày 26/10) (10/26 新型コロナウイルス 大規模クラスター発生について)
2020年10月23日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Về tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà(家賃支援給付金)ベトナム語
2020年9月8日 Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho trẻ sơ sinh (Tiền dành cho trẻ em sơ sinh)(新生児臨時特別給付金)
2020年7月22日 【Kính gửi người lao động và nhà kinh doanh】Về việc tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ベトナム語