Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2020年10月27日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語
2020年10月27日 Tại một trường chuyên môn đã có rất nhiều người bị nhiễm Virus corona chủng mới (ngày 26/10) (10/26 新型コロナウイルス 大規模クラスター発生について)
2020年10月23日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Về tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà(家賃支援給付金)ベトナム語
2020年9月8日 Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho trẻ sơ sinh (Tiền dành cho trẻ em sơ sinh)(新生児臨時特別給付金)
2020年7月22日 【Kính gửi người lao động và nhà kinh doanh】Về việc tiền phụ cấp và hỗ trợ nghỉ việc do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ベトナム語
2020年7月16日 Về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân(ひとり親世帯臨時特別給付金)ベトナム語
2020年7月2日 Chúng tôi sẽ cung cấp lương thực cho Du học sinh người nước ngoài, người nước ngoài đang gặp khó khăn trong cuộc sống.(フードバンクSendai) ※Việc tiếp nhận đã kết thúc
2020年6月11日 【Dành cho sinh viên】Hỗ trợ học tập, giáo dục đại học-cao đẳng(高等教育修学支援)ベトナム語
2020年6月10日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Trợ cấp điều chỉnh việc làm(雇用調整助成金)ベトナム語
2020年6月3日 Trung tâm đa văn hóa Sendai đang mở cửa từ ngày 1 thang 6 (Thứ Hai) (6月1日(月)から仙台多文化共生センターは開いています)