Language Menu

Điện thoại hỗ trợ thông dịch

Sử dụng Tri-phone “トリオフォン” hình thức gọi 3 người để giúp đỡ việc giao tiếp bằng cách và cung cấp cũng như thông dịch những thông tin về cuộc sống ở Sendai.
Khi gọi đến số ghi ở bên dưới nhân viên sẽ vào trung gian và thông dịch cho bạn bằng các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga , tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mã Lai, tiếng Khmer, tiếng Myanma, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi, tiếng Bengal, tiếng Ukraina

*Vì đây không phải là thông dịch y tế nên không thể thông dịch trong phòng khám được.

*Sẽ có trường hợp phải đợi tùy vào hiện trạng của người thông dịch.

Điện thoại hỗ trợ thông dịch 022-224-1919

9:00 sáng ~ 5:00 chiều hằng ngày (Trừ những ngày đóng cửa: khoảng 1,2 ngày trong tháng)

Phí sử dụng dịch vụ

Miễn phí (mất tiền gọi điện thoại)

Ví dụ sử dụng trong trường hợp

  • Muốn mua thuốc ở quầy nhưng không thể diễn đạt được, muốn nhờ nói triệu chứng của bệnh cho nhân viên biết.
  • • Đã đến quầy tiếp khách của phòng thể dục thể thao. Vì không biết cách sử dụng như thế nào nên muốn có người thông dịch.
  • Người nước ngoài đến đồn cảnh sát nhưng không biết là có việc gì.
  • Nhận được giấy báo đã chuyển phát đồ đến nhưng bạn vắng nhà, muốn liên hệ với người chở hàng nhưng không thể nói tiếng Nhật.
  • Muốn hẹn để vứt rác cỡ lớn.
Quay lại đầu trang