Language Menu

Góc trưng bày về các thành phố kết nghĩa hữu nghị

Là góc có thể xem các thông tin của các thành phố kết nghĩa hữu nghị quốc tế hay các hiệp ước ký kết với thành phố Sendai.

Ở thành phố Sendai ngoài kết nghĩa hữu nghị quốc tế với 7 thành phố ra thì còn có ký kết hiệp ước với 2 thành phố nên có những hoạt động giao lưu đa dạng.

Ở góc trưng bày thành phố kết nghĩa hữu nghị quốc tế có trưng bày các thông tin giới thiệu về 9 thành phố này và những vật phẩm kỷ niệm.

Có thể xem thêm thông tin chi tiết về các thành phố kết nghĩa hữu nghị quốc tế tại trang chủ của thành phố Sendai.

https://www.city.sendai.jp/koryu/shise/gaiyo/profile/koryu/kokusai/index.htmlQuay lại đầu trang