Tờ tin thị chính (市政だより)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年1月13日 Thông tin số báo tháng 1 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年12月13日 Thông tin số báo tháng 12 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年11月14日 Thông tin số báo tháng 11 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年10月13日 Thông tin số báo tháng 10 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年9月21日 Tin tức của chính quyền thành phố Sendai bản tổng hợp đã có thể đọc được bằng cả tiếng Việt và tiếng Nepal