Ended Cash Payment and Support Fund Programs (終了した給付金・支援金)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2020年4月24日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Tiền hỗ trợ nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virút corona chủng mới (Quỹ hợp tác công nghiệp khu vực thành phố Sendai)(仙台市地域産業協力金)