Học tiếng Nhật

Câu lạc bộ・lớp học tiếng Nhật trong thành phố Sendai

Trong thành phố Sendai có các lớp học, câu lạc bộ nơi có thể học tiếng Nhật.

Chi tiết về câu lạc bộ・lớp học tiếng Nhật xem tại đây.

Tình nguyện viên tiếng Nhật SenTIA

Với những ai không thể đến lớp học tiếng Nhật vì các lý do như công việc, nuôi con, chúng tôi sẽ giới thiệu tình nguyện viên tiếng Nhật để giúp đỡ việc học tiếng Nhật.

Chi tiết về tình nguyện viên tiếng Nhật SenTIA xem tại đây.

Hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ cho trẻ em có yếu tố nước ngoài, phụ huynh, trường tiếp nhận, các giáo viên phụ trách trên nhiều phương diện, từ các thủ tục lúc nhập học・học chuyển tiếp, cho đến việc thích nghi ở trường, tư vấn khi học lên, ôn thi.

Chi tiết về hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài xem tại đây.