जापानिज भाषा सिक्न

सेन्दाई सहरभित्रको जापानिज भाषाकक्षा, सर्कल

सेन्दाई सिटीमा जापानीज भाषा पढ्ने कक्षा र सर्कलहरु छन ।

जापानिज भाषाकक्षा, सर्कलको बिबरण यहाँ बाट

SenTIA जापानिजभाषा स्वयंसेवक

काम तथा बालबच्चा हेरचाहको कारणले, सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षामा जान नभ्याउनेहरुका लागि,जापानिज भाषा सिक्न सहायता गर्ने जापानीज स्वयंसेवकहरूको बारेमा परिचय गराउदै आएकाछौं ।

SenTIA जापानिजभाषा स्वयंसेवकहरूको बिबरण यहाँबाट

विदेशसँग सम्बन्ध भएका बच्चाहरुलाई गरिने सहयोग

विदेशसँग सम्बन्ध भएका बच्चाहरु र उनिहरुको अभिभावक, बच्चाहरु लिने स्कूल, स्कूलका शिक्षकहरु, नयाँभर्ना, एउटा स्कूलबाट अर्कोमा जनाकोलागि प्रक्रिया, स्कुलमा बातबरण घुलमिल हुन, शैक्षिक परामर्श या परीक्षा सम्मको साथ, विभिन्न परिस्थितिमा सहयोग गर्दछौं।

विदेशसँग सम्बन्ध भएका बच्चाहरुको सहायताको बिबरण यहाँबाट