Language Menu

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र मा, विदेशी नागरिकको बसोबास उपयोगी जानकारीहरु विभिन्न भाषामा प्रदान गर्दै आएका छौँ । अनि, विदेशी नागरिकको जीवनयापन सम्बन्धि परामर्श, तथा बहुसांस्कृतिक समाजको विकाससँग सम्बन्धित परामर्शहरु गर्ने गर्दछौं । सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाँही , सेर्न्दाई सिटीबाट कन्साइनमेन्ट प्राप्त गरि, यसको संचालन SenTIA ले गर्दै आएको छ ।

खुल्ने समय प्रतिक दिन 9:00~17:00 (नयाँ बर्षको बिदा, अन्य व्यवस्था मर्मतका लागि हरेक महिनाको १, २ दिन बन्द हुनेछन् )
【सूचना】
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि,बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको केहि भागहरुको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।
○ परामर्श・जानकारी काउन्टर बाट परामर्श लिन सक्नुहुनेछ । ○ पुस्तक लान तथा फिर्ता गर्ने सुबिधा पनि लिन सक्नुहुनेछ । ○ लबी र बालबालिका कक्ष प्रयोग गर्न सकिने छैन । ○ प्रशिक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठी कक्षको प्रयोगमा पनि, प्रयोगकर्ताको निश्चित संख्या आदि कुराको अनुसरण गर्नु पर्ने छ ।
त्यसैगरी, 37.5°C देखि माथिको ज्वोरो आएका व्यक्तिहरुले यस कक्षमा प्रवेस नगरिदिनुहोला ।
खुल्ने दिन 2021 जनवरी 18 (सोमबार)
2021 फेब्रुअरी 15 (सोमबार)
2021 फेब्रुअरी 16 (मंगल )

※माथिको बाहेक, व्यवस्थापनको रुपमा परिक्षण र निर्माणको लागि अस्थायी बन्द हुन सक्छ ।

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बाटको जानकारी

2021年1月15日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語
2021年1月15日 सार्वजनिक सूचना पत्रिका 『 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रमाको सूचना पत्रिका जाडो सिजनको भाग』तयारी भएको छ । (広報誌『仙台多文化共生センターだより冬号』ができました)
2021年1月12日 ͪविदेशीहरू नागरिकका लागि कानुनी परामर्श(MIA)外国人のための法律相談会
2020年12月25日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामकरोग:नयाँवर्षको बिदाको लागिको परामर्श काउन्टर (新型コロナウイルス感染症:年末年始の相談窓口)
2020年12月19日 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको नयाँवर्षको बन्द रहने बारेको सुचना ※ यस पटक 2021 सालको क्यालेन्डर वितरण गरिने छैन ।(仙台多文化共生センター 年末年始の閉室のお知らせ)
2020年12月18日 मियागी प्रान्त・सेन्दाई सिटी・मियागी प्रान्त चिकित्सा संगठन・सेन्दाई सिटी चिकित्सा संगठन मियागी प्रान्त कोरोना भाइरस संकटघोषणा(宮城県・仙台市・宮城県医師会・仙台市医師会 宮城県新型コロナ危機宣言)
2020年12月15日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(1月の専門相談会のお知らせ)

गाईड नक्शा

〒980-0856 सेन्दाई-सी, आओबा-कु, आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर सम्मेलन भवन पहिलो तला

※सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाहिँ "सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर" सम्मेलन भवनको पहिलो तलामा छ ।

होमपेज अघिल्लो भागमा