BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)

Phải nghỉ do ảnh hưởng của chủng virut corona, ngày 12 tháng 11 (thứ 6) lớp học tiếng Nhật “Khu rừng tiếng Nhật” xin phép được mở lại các tiết học. Trong tiết học sẽ gồm có luyện tập về hội thoại và trả lời những câu hỏi về tiếng Nhật. Để biết thêm chi tiết hãy xem qua trang chủ của “Khu rừng tiếng Nhật”. Chúng tôi rất mong chờ sự tham gia vào lớp của các bạn.

◆Trang chủ của Khu rừng tiếng Nhật: https://yoshinari126.jimdofree.com

◆Nơi hướng dẫn: Số điện thoại: 022-797-2705 
          Email: missringo35408@gmail.com (ARAI)