BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)

Chúng tôi sẽ tổ chức một lớp học cho trẻ em có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật.
Bạn có thể sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của mình để tham gia.
Tình nguyện viên là sinh viên trường Đại học Sư phạm Miyagi sẽ giúp trẻ học tiếng Nhật và học ở trường.

 

【Đối tượng】

・ Trẻ em từ tiểu học đến trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
※Trẻ em trung học phổ thông cũng có thể tham gia. Hãy trao đổi với chúng tôi.
※Các lớp học được tổ chức bằng “Zoom” – là phần mềm về hệ thống hội nghị trên Web.
(Những người không có máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có thể kết nối Internet, hãy trao đổi với SenTIA).
https://zoom.us/meetings

【Thời gian học】

Từ ngày 5/11/2021 (Thứ sáu) đến ngày 15/12/2021 (Thứ tư)
Từ 5 giờ đến 6 giờ chiều thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

【Địa điểm】

Ở nhà hoặc các địa điểm có thể sử dụng internet để học.

【Phí tham gia】

Miễn phí(0 Yên)

【Cách đăng ký】

Vui lòng nhập thông tin cần thiết vào biểu mẫu ở Web dưới đây. Nếu bạn không biết cách đăng ký, vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho SenTIA.
https://forms.gle/nLFLLr7QuwYykkSh8

【Thời hạn đăng ký】

Ngày 15 tháng 10(Thứ sáu)

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Miyagi, Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA)
Đơn vị hợp tác: Hiệp hội Quốc tế hóa tỉnh Miyagi (MIA)

Địa chỉ liên lạc:Bộ phận Quốc tế hóa của Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA)
Số điện thoại: 022-268-6260
Email: t-igarashi@sentia-sendai.jp