BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Về “Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới (Hộ chiếu vắc-xin)” để sử dụng khi đi nước ngoài(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書)

Giấy chứng nhận tiêmchủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới (dưới đây gọi là “Giấy chứng nhận tiêmchủng”), được cấp cho những người cần giấy tờ chứng minh về việc đã tiêm chủngvắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới, để đi nước ngoài hay cho các mục đíchkhác.
Tuy nhiên, trước mắt giấy này được dự kiến sử dụng trong tình huống đi nướcngoài, nhằm nhận được sự nới lỏng biện pháp chống dịch khi nhập cảnh.

Viu lòng xem chi tiết tại trang chủ của thành phố Sendai.
「Về “Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới (Hộ chiếu vắc-xin)” để sử dụng khi đi nước ngoài」
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/passport_b.html