BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

「Cổng thông tin về tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới thành phố Sendai」đã được phát hành.(「仙台市新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」ができました)

●「Cổng thông tin về tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới thành phố Sendai」đã được phát hành.
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_b.html

 
●Phiếu kupon (Phiếu tiêm chủng)
〇Để được tiêm chủng, cần có phiếu kupon (Phiếu tiêm chủng) do thành phố gửi.

Phiếukupon (Phiếu tiêm chủng) dự kiến sẽ được gửi lần lượt đến những người thuộc đốitượng tiêm chủng.

Vui lòng bảo quản cẩn thận phiếu kupon sau khi nhận được, cho đến khi việctiêm chủng được bắt đầu.

Hãy gọi đến tổng đài (0120-39-5670) nếu có điều gì chưarõ.

※Có thể trao đổi bằng cả tiếngAnh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal (Hãy gọi đếnTrung tâm đa ngôn ngữ Sendai nếu có yêu cầu về ngôn ngữ khác (022-224-1919))

〇Cách đọc và các lưu ý về Phiếu kupon (Phiếu tiêm chủng)

Phiếu kupon có dạng miếng dán, “phiếu tiêm chủng”cho 2 lần tiêm và “giấy chứng nhận đã tiêm chủng” được dán vào mộtbìa cứng. Không được bóc, hãy bảo quản cẩn thận.

※ Vắc-xin cần phải tiêm2 lần. Vì vậy hãy bảo quản cẩn thận phiếu tiêm chủng kể cả khi đã kết thúc tiêmchủng lần thứ nhất.

・Tài liệu giải thích (Công ty Pfizer)
https://www.mhlw.go.jp/content/000761303.pdf

・Tài liệu giải thích (Công ty Takeda/Moderna)
https://www.mhlw.go.jp/content/000793212.pdf

 
●Phiếu hỏi về tình hình sức khỏe trước khi tiêm chủng
tham khảo bản dịch tiếng nước ngoài (tại link dưới đây của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi), và điền vào bảntiếng Nhật Phiếu hỏi về tình hình sức khỏe trước khi tiêm chủng.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

・Phiếu hỏi về tình hình sứckhỏe trước khi tiêm chủng  (tiếng Nhật)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/documents/yoshinhyou_v2.pdf

Nếucó thể điền trước vào phiếu hỏi từ nhà và mang theo đến nơi tiêm chủng, thì cácthủ tục sau đó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, do đó có thể rút ngắn được thời giantiêm chủng.