BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Gửi đến những người muốn học tiếng Nhật(日本語を 勉強したい みなさんへ)

Có thể học tiếng Nhật từ nhà. Học qua internet. Miễn phí
(※ Mất phí sử dụng internet)

・「Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật(つながる ひろがる にほんごでの くらし)」

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=VI
Có thể học tiếng Nhật dùng trong cuộc sống. Học bằng cách xem video.
Có thể sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ.

・「Learn Japanese (NHK WORLD – JAPAN)」

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/learnjapanese/
Học tiếng Nhật dùng trong cuộc sống hàng ngày. Có anime, âm thanh v.v. Có thể học hội thoại, chữ viết, văn hóa. Có cả các câu đố. Có thể sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ.

・「Học tiếng Nhật trực tuyến JF Minato(JFにほんごeラーニング みなと)」

https://minato-jf.jp/
Có thể học tiếng Nhật cùng bạn bè trên khắp thế giới. Có rất nhiều khóa học. Có thể sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ.

・「NIHONGO eな」

https://nihongo-e-na.com/jpn/
Có các trang web, công cụ, ý tưởng hữu ích khi học tiếng Nhật. Có thể sử dụng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh.

・「Cùng luyện nói tiếng Nhật trực tuyến nào(みんなのひろば オンラインで話そう)」

Cùng nhau nói chuyện vui vẻ bằng tiếng Nhật. Sử dụng Zoom. Sinh viên đại học người Nhật cũng tham gia. Hãy tham gia khi muốn. Không nhất thiết phải tham gia hàng tuần.
Thứ 2 hàng tuần 18:00~19:00
Từ 4/10/2021 đến 20/12/2021
Liên hệ : minnanohiroba03@gmail.com

・「Nihongo Bank(にほんごバンク)」

Giáo viên sẽ dạy tiếng Nhật qua Zoom. Thời gian là 19:00 ~ 19:30 (30 phút) thứ 4 hàng tuần. Có thể học tiếng Nhật để sử dụng trong cuộc sống.
 ※ Cần đăng ký trước.
Trang web của Nihongo Bank (Công ty cổ phần Career Bank):
https://www.career-bank.co.jp/service/nihongo/
Đăng ký:
https://www.career-bank.co.jp/form/nihongo/form2.html
Video lớp học mẫu (Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=Qdl5CeMO3Es

・「『Erin học tiếng Nhật』Content Library(「エリンがちょうせん! にほんごできます。」コンテンツライブラリー)」

https://www.erin.jpf.go.jp/
Ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể vui học tiếng Nhật. Có giáo trình có thể download, video v.v

・「Irodori Tiếng nhật dùng trong cuộc sống(いろどり 生活の日本語)」

https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html
Có giáo trình và file âm thanh (MP3). Có thể học hội thoại tiếng Nhật cơ bản để sử dụng trong công việc, cuộc sống.

・「Khóa học trực tuyến tiếng Nhật Irodori(いろどり日本語オンラインコース)」

https://www.irodori-online.jpf.go.jp/
Khóa học trực tuyến sử dụng giáo trình「Irodori Tiếng nhật dùng trong cuộc sống」

・「Thử thách qua các đề thi mẫu(問題例に 挑戦しよう)」(Kỳ thi năng lực tiếng Nhật・JLPT)

https://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html
Có thể luyện tập các đề thi của kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Có các đề thi từ cấp độ N1 đến N5.

・「Tiếng Nhật để nói về bản thân(わたしを伝える日本語)」

Có video kèm âm thanh và giáo trình. Người chưa giỏi về chữ viết cũng có thể vui học. Có thể nâng cao năng lực nói về bản thân.
>Giáo trình (PDF)
https://drive.google.com/drive/folders/1p_65_RXU0ANOMxYjgwoXHa4_E6xwm6Tc
>Video (YouTube)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdvMCZD_p_eYwa9sHBFxcoXix2cAv_ehl