BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tạp chí quảng bá: “Bản tin của Trung tâm Đa văn hóa Sendai, số mùa xuân” đã được xuất bản.(広報誌『仙台多文化共生センターだより春号』ができました。)

Chủ đề của số này là “Về việc tạo dựng quan hệ hàng xóm láng giềng”
Số báo này giới thiệu những điều cần lưu ý trong cuộc sống ở Nhật Bản và hiệp hội khu phố.

Bấm vào đây để xem chi tiết Số mùa xuân → http://int.sentia-sendai.jp/upload/publication/134/2021Sprig.pdf
Bấm vào đây để xem các số trước → http://int.sentia-sendai.jp/j/activity/pub.php

“Bản tin của Trung tâm Đa văn hóa Sendai” không chỉ được phân phối tại Trung tâm Đa văn hóa Sendai, mà còn tại các Trung tâm Hành chính và thư viện. Xin vui lòng xem qua.