BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Ngày 15 (Thứ Hai) và ngày 16 (Thứ Ba) tháng 2 năm 2021 là những ngày đóng cửa của Trung tâm Đa văn hóa Sendai.(2月の休室日のお知らせ)

Ngày 15 (Thứ Hai) và ngày 16 (Thứ Ba) tháng 2 năm 2021 là những ngày đóng cửa của Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi về những thắc mắc hoặc việc cần tư vấn từ ngày 17/2/2021 (Thứ 4).
Hơn nữa, về bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, xin vui lòng liên hệ với “Trung tâm tư vấn, khám bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới”.

“Trung tâm tư vấn, khám bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới (Trung tâm Call)” (24 giờ)
(022) 211-3883
(022) 211-2882
Có thể tư vấn bằng tiếng nước ngoài. Dưới đây là ngôn ngữ và thời gian có thể tư vấn.
・ Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha ⇒ 24 giờ
・ Tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Indonesia, tiếng Hindi ⇒ Thứ hai~ thứ sáu, từ 8:30 sáng ~ 6:00 chiều