Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年4月17日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月8日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp sẽ hoãn lại
2021年3月31日 Tạp chí quảng bá: “Bản tin của Trung tâm Đa văn hóa Sendai, số mùa xuân” đã được xuất bản.(広報誌『仙台多文化共生センターだより春号』ができました。)
2021年3月29日 【Lớp học hội thoại bằng tiếng Nhật trực tuyến】4/12-7/26 Cùng nói chuyện qua mạng trực tuyến nào! (みんなのひろば)
2021年3月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年1月25日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2(2月の専門相談会のお知らせ)
2021年1月11日 CHUƠNG TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬTDÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI(MIA)外国人のための法律相談会