Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年4月17日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月8日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp sẽ hoãn lại
2021年3月29日 【Lớp học hội thoại bằng tiếng Nhật trực tuyến】4/12-7/26 Cùng nói chuyện qua mạng trực tuyến nào! (みんなのひろば)
2021年3月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月17日 Thông báo của Cục Lao động(労働局の情報)
2021年2月12日 Ngày 15 (Thứ Hai) và ngày 16 (Thứ Ba) tháng 2 năm 2021 là những ngày đóng cửa của Trung tâm Đa văn hóa Sendai.(2月の休室日のお知らせ)
2021年2月8日 【Dành cho gia đình có con vào tiểu học kỳ tháng 4 năm 2021】Thông tin chuẩn bị cho việc nhập học tiểu học dành cho gia đình và trẻ em người nước ngoài(外国人児童と家族のための小学校入学準備情報)ベトナム語 
2021年1月25日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2(2月の専門相談会のお知らせ)
2021年1月15日 Tạp chí quảng bá: “Bản tin của Trung tâm Đa văn hóa Sendai, số mùa đông” đã được xuất bản. (広報誌『仙台多文化共生センターだより冬号』ができました)