BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年7月1日 【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(3/8/2022 – 4/8/2022)
2022年6月29日 【Tuyển người tham gia】Tỉnh Miyagi: Tư vấn, định hướng về việc học chuyển cấp cho các bậc cha mẹ và trẻ em mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. (日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2022)
2022年6月28日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 7/7月の専門相談会のお知らせ
2022年6月24日 【Tuyển người tham gia】Tháng 7/2022 đến Tháng 2 /2023「多文化(たぶんか)Yurt online」
2022年6月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (26/7/2022~15/9/2022)
2022年5月30日 Về đối sách từ sau ngày 16 tháng 5(Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年5月27日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6 /6月の専門相談会のお知らせ
2022年5月11日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年4月28日 Về đối sách từ sau ngày 11 tháng 4(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年4月25日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ