BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年4月17日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月12日 Lời yêu cầu đối với khu vực phải thực thi biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh(「まん延防止等重点措置」のお願い)
2021年4月8日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp sẽ hoãn lại
2021年4月2日 THÔNG BÁO VỀ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIRUS CORONA CHỦNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ SENDAI(仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ)
2021年3月31日 Tạp chí quảng bá: “Bản tin của Trung tâm Đa văn hóa Sendai, số mùa xuân” đã được xuất bản.(広報誌『仙台多文化共生センターだより春号』ができました。)
2021年3月29日 【Lớp học hội thoại bằng tiếng Nhật trực tuyến】4/12-7/26 Cùng nói chuyện qua mạng trực tuyến nào! (みんなのひろば)
2021年3月23日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】 “Về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” (仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)
2021年3月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月18日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語