ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

प्रान्तका नागरिक, ब्यबसायीहरु लक्षित अनुरोधको बिबरण आदिको बारेमा(宮城県からの大切なお願い(1月14日から))

(※फोटोलाइ क्लिक गरेमा, फोटो ठुलो गरेर हेर्न सकिन्छ । ↓)