ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

श्रम ब्युरो बाटको जानकारी (労働局の情報)

श्रम ब्युरो चाहिँ, काम गरिरहेका व्यक्तिले, काम या श्रमको बारेमा परामर्श गर्न सकिने ठाउँ हो ।
हामि, यदि तपाइको कम्पनीसँग कुनै समस्या आइपरेको खण्डमा, त्यसको सामाधानको लागि सहयोग गर्दछौं ।

श्रम ब्युरो बाटको जानकारी