आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年5月23日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月22日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 अगष्ट 21 तारिक ~ अक्टोबर 16 तारिक)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जुन 14~जुलाई 14 तारिक ) (小中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2023 जून 6 तारिक देखि अगष्ट 8 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年4月27日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2023年4月4日 अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2023年3月27日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2023年3月20日 मोनिवादाई निहोन्गो सालोन 2023 यसबर्षको कक्षा संचालन गर्छौ(茂庭台日本語サロン)
2023年3月1日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2023年2月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)