आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年4月17日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月8日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)※ओरिएनटेसन र कक्षा बिभाजन परीक्षा स्थगित हुनेछ।
2021年3月29日 【अनलाइन जापानीज भाषा कुराकानी कक्षा 】4/12-7/26 अनलाइन बाट कुरा गरौं ! (みんなのひろば)
2021年3月20日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年1月25日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(2月の専門相談会のお知らせ)
2021年1月12日 ͪविदेशीहरू नागरिकका लागि कानुनी परामर्श(MIA)外国人のための法律相談会