आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年6月1日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2022 जुलाई 26 तारिक~2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक)
2022年5月27日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी /6月の専門相談会のお知らせ
2022年5月11日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( जून 1 तारिक देखि जुलाई 1 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年4月25日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2022年3月26日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2022年3月7日 सहभागी हुनको लागि भर्ना खुल्ला!! बालबालिका हेरचार सहितको जापानीज भाषाकक्षा     जापानिज भाषा प्रशिक्षण कक्ष(日本語ティールーム) 
2022年2月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2022年2月28日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2022年2月7日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】「SenTIA अनलाइन जापानीज भाषा」 फेब्रुअरी 12 तारिक देखि मार्च 10 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2022年2月1日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( मार्च 2 तारिक (बुध) देखि मार्च 25 तारिक (शुक्र))(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)