सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年4月17日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月8日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)※ओरिएनटेसन र कक्षा बिभाजन परीक्षा स्थगित हुनेछ।
2021年3月31日 सार्वजनिक सूचना पत्रिका『 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रमाको सूचना पत्रिका बसन्त ऋतु (हारु)को भाग』तयारी भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより春号』ができました)
2021年3月29日 【अनलाइन जापानीज भाषा कुराकानी कक्षा 】4/12-7/26 अनलाइन बाट कुरा गरौं ! (みんなのひろば)
2021年3月20日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月17日 श्रम ब्युरो बाटको जानकारी (労働局の情報)
2021年2月12日 2021 फेबु्रअरी 15 तारिख(सोम)र 16 तारिख(मंगल)दुइदिन सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बन्द रहनेछ ।(2月の休室日のお知らせ)
2021年2月8日 【2021 को अप्रिलमा प्राइमेरी स्कुल भर्ना हुने बच्चा भएका व्यक्तिहरुको लागि】विदेशी बच्चाहरु र तिनीहरुको परिवारको लागि प्राथमिक विधालय नयाँ भर्ना तयारीको जानकारी(外国人児童と家族のための小学校入学準備情報)ネパール語
2021年1月25日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(2月の専門相談会のお知らせ)