जापानी भाषा(にほんご)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年4月8日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)※ओरिएनटेसन र कक्षा बिभाजन परीक्षा स्थगित हुनेछ।
2021年3月29日 【अनलाइन जापानीज भाषा कुराकानी कक्षा 】4/12-7/26 अनलाइन बाट कुरा गरौं ! (みんなのひろば)