जापानी भाषा(にほんご)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年5月22日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 अगष्ट 21 तारिक ~ अक्टोबर 16 तारिक)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जुन 14~जुलाई 14 तारिक ) (小中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2023 जून 6 तारिक देखि अगष्ट 8 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年3月20日 मोनिवादाई निहोन्गो सालोन 2023 यसबर्षको कक्षा संचालन गर्छौ(茂庭台日本語サロン)
2023年2月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2023年1月25日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(小中学生のためのオンライン教室)
2022年9月30日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 9 तारिक~डिसेम्बर 14)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年8月31日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2022年8月22日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2022 अक्टोबर 19 तारिक ~ डिसेम्बर 16 तारिक)
2022年8月17日 SenTIA अनलाइन जापानीज भाषा जापानीज भाषा अध्ययन गरौ !(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)