ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年4月17日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(5月の専門相談会のお知らせ)
2021年4月12日 कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरु अपनाउनुपर्ने क्षेत्रहरूका लागिको अपिल(「まん延防止等重点措置」のお願い)
2021年4月8日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)※ओरिएनटेसन र कक्षा बिभाजन परीक्षा स्थगित हुनेछ।
2021年4月2日 सेन्दाई सिटी नयाँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउने बारे सुचना(仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ)
2021年3月31日 सार्वजनिक सूचना पत्रिका『 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रमाको सूचना पत्रिका बसन्त ऋतु (हारु)को भाग』तयारी भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより春号』ができました)
2021年3月29日 【अनलाइन जापानीज भाषा कुराकानी कक्षा 】4/12-7/26 अनलाइन बाट कुरा गरौं ! (みんなのひろば)
2021年3月23日 【सम्पूर्ण व्यवसायीहरुमा 】「सेन्दाई सिटी व्यापार समयअवधि घटाउन अनुरोध आदि सम्बधि व्यवसायीहरुको लागि सहायता रकम बढेको बारेमा」(仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)
2021年3月20日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(4月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月20日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठकको राख्ने बारेको जानकारी(3月の専門相談会のお知らせ)
2021年2月18日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語