ブログ国際化事業部からのお知らせ

Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 11(11月の専門相談会のお知らせ)

●Ngày 7 tháng 11: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Ngày 7 tháng 11 năm 2020(Thứ Bảy)13:00-16:00
2020 schedule_Administrative Scriveners

●Ngày 13 tháng 11: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Hội Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến kết hôn, bất động sản, thừa kế…
【Thời gian】Ngày 13 tháng 11 năm 2020 (Thứ Sáu) 13:00-16:00
2020 schedule_Lawyers

●Ngày 19 tháng 11: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Cục lao động
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục lao động Miyagi về tiền lương, giờ làm việc, kỳ nghỉ, hợp đồng lao động và cách tìm việc.
【Thời gian】Ngày 19 tháng 11 năm 2020 (Thứ Năm)13:00-16:00
2020 schedule_Labour Bureau

●Ngày 27 tháng 11: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Ngày 27 tháng 11 năm 2020(Thứ tư)13:00-16:00
2020 schedule_Immigration Bureau

<<Vui lòng liên hệ chúng tôi để đăng ký các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
TEL:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp

※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:

– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?